บริษัท IT OUTSOURCE บริการ เอาท์ซอร์ส งานไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ  (บริษัท IT Outsourcing Services)

บริษัท ให้บริการในด้านของงาน IT Outsource โดยการจัดหาบุคคลากรด้าน IT ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางตามที่ลูกค้าต้องการ แบบประจำ แบบชั่วคราว แบบสัญญาจ้าง  ในตำแหน่งต่างๆ IT Help desk , IT Infrastructure, IT Network Engineer, System Engineer, Technical Support , IT Support, IT Call Center , Tester, Developer, IT Security, Programmer, etc.