นโยบายการใช้งานคุกกี้

 

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด (“บริษัทฯ”) เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและผู้ติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางเว็ปไซต์ (www.emsoutsourcing.co.th ) และเพื่อปฏิบัติตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบฯ”)

เพื่อให้บริการ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทางเว๊ปไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็ปไซต์ของบริษัทฯ โดยใช้คุกกี้ หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดการเว็ปไซต์เพื่อให้บริการ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน

บริษัทฯได้จัดทำนโยบายคุกกี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้งานเว็บไซต์ เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท๊บเล็ต คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในส่วนของเบราว์เซอร์ของท่าน เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เบราว์เซอร์ของท่านจะอ่านคุกกี้ และส่งข้อมูลกลับไปยังเว็บไซต์ คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ทำให้คอมพิวเตอร์ของท่านเสียหายและไม่มีไวรัสใดๆ ทั้งสิ้น คุกกี้ไม่ได้มีการเก็บรหัส หรือเก็บข้อมูลสำคัญใดๆ ทีสามารถระบุความเป็นตัวตนของท่านให้กับบริษัทฯ

คุกกี้ทำงานอย่างไร

เราใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่แตกต่างกันในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน คุกกี้จะจดจำท่านเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้นๆ เข้าสู่เว็บไซต์ ในขณะใช้งานเว็บไซต์ หรือใช้บริการออนไลน์ของเรา โดยจะจำค่าการใช้งานของท่าน และท าให้การใช้งานตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นหากท่านไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่ทราบว่าท่านเข้าชมเว็ปไซต์เมื่อใด และไม่สามารถวัดผล หรือ

ตรวจสอบการทำงานของเว็ปไซต์ได้2

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทใด

เว็บไซต์มีการใช้งานคุกกี้2 ประเภท คือ

  • Session Cookie คือคุกกี้แบบชั่วคราวที่คงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านจนกระทั่งท่านออกจากเว็บไซต์ไปแล้ว
  • Persistent Cookie คือคุกกี้ที่จะยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของท่านนานกว่า หรือจนกว่าท่านจะลบทิ้งด้วยตัวเองขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรืออายุของคุกกี้นั้นๆ รวมถึงการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ด้วย                                                                 

 

คุกกี้ที่เราใช้

1. เพื่อทำให้เว็ปไซต์ทำงานได้  : คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ ช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำงานในลักษณะต่างๆ ได้ ยกตัวอย่างเช่น ทำให้สามารถลงชื่อเข้าสู่บัญชีเพื่อเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์ของเรา หรือการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์

2. เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ : เช่น Facebook Analytics, Facebook Pixel, Google Analytics,Google Search Console, Google Tag Manager, Youtube Channel Analytics

3. เพื่อการวิเคราะห์การทำงานของเว็บไซต์ มีการใช้งานหรือมีประสิทธิภาพอย่างไร : เช่น Google Maps, Youtube Embed, Facebook Social Plugins

4. เพื่อการโฆษณาของบุคคลภายนอก : เช่น Google Ads Conversion, Google Ads Remarketing, Facebook Ads

 

การปฏิเสธหรือยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ได้อย่างไร

เบราว์เซอร์โดยปกติจะเปิดรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานท่านสมบัติบางประการบน เว็บไซต์ของเรา และเว็บไซต์บางส่วนอาจทำงานผิดปกติ

 

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ อาจจะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานคุกกี้นี้ได้ตลอดเวลา ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบหรือทราบการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้บนเว๊ปไซต์ของบริษัท

 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือหากท่านประสงค์จะแก้ไขข้อมูลหรือการตั้งค่าของคุกกี้

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท เอ็กเซคคิวทีฟ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่ 723 อาคารศุภาคาร ห้องเลขที่ 3A04 ชั้น 3 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไทย เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02-437-5525

หรือที่ Email : mon@emsoutsource.com

——————————————————-