บริการจัดหางาน  (บริษัท Recruitment agency services)

         เมื่อการหางานในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่าย และมีคู่แข่งเป็นจำนวนมาก ช่องทางที่จะลดภาระ ลดเวลาในการหางาน จึงต้องมีตัวช่วย และทำให้เรามองเห็นช่องทางในการลดปัญหาเหล่านี้ ทางเราจึงได้มีการจัดตั้งบริษัทจัดหางานขึ้น (Recruitment Agency) เพื่อเป็นบริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้า สรรหา จัดหา เจ้าหน้า-บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่บริษัทต่างๆ ที่มีความต้องการ ด้วยประสบการณ์และความรู้ รวมไปถึงความเข้าใจในประเภทธุรกิจต่างๆ บริษัทจึงมีความเชี่ยวชาญในการสรรหา จัดหา คัดเลือก พนักงานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าในหลายประเภทธุรกิจ เช่น ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจในบริษัทต่างๆ

ประเภทการให้บริการจัดหางาน

1.ระดับ Management  ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ ระดับหัวหน้างานขึ้นไป

2.ระดับทั่วไป ปริญญาตรีขึ้นไป

3.ระดับ Operation  ตั้งแต่ระดับ มัธยมศึกษา ป.ว.ช./ ป.ว.ส

เช่น พนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานออฟฟิศ, พนักงานแอดมิน, พนักงานธุรการ, พนักงานบัญชี, พนักงานประชาสัมพันธ์, เลขานุการ, พนักงานรับโทรศัพท์, พนักงานจัดซื้อ, พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานตรวจสอบเอกสาร, พนักงานติดตามเอกสาร, พนักงานจัดเก็บเอกสาร, พนักงานคัดแยกเอกสาร,พนักงานเดินเอกสาร, พนักงานตรวจนับคัดนับแบงค์ธนบัตร, วิศวกร, ไอที, Call Center Agent, IT Outsource, Network,Help desk, IT support, Programmer, Engineerฯลฯ

ข้อดีของบริการจัดหางาน

  • สามารถคัดกรองผู้สมัครงานเบื้องต้นตามคุณสมบัติที่ลูกค้าวางไว้
  • สามารถคัดเลือกผู้สมัคงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าที่สุด
  • ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงาน
  • ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการสรรหา,คัดสรรพนักงาน
  • มีระยะเวลารับประกัน และ สามารถขอเปลี่ยนแปลงพนักงานได้
  • บริษัทลูกค้าสามารถทำงานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น