ยินดีต้อนรับสู่ emsoutsourcing.co.th

บริษัท IT Outsource บริการ เอาท์ซอร์สด้านไอที เทคโนโลยีสารสนเทศ  (บริษัท IT Outsourcing Service)

บริษัทให้บริการในด้านของการทำ IT Outsource โดยการจัดหาบุคคลากรด้าน IT ที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะทางตามที่ลูกค้าต้องการ แบบประจำ แบบชั่วคราว แบบสัญญาจ้าง  ในตำแหน่งต่างๆ IT Helpdesk , IT Infrastructure, Network Engineer, System Engineer, Technical Support , IT Support, IT Call Center , Tester, Developer, IT Security, Programmer, etc.

Close Menu